HP LaserJet 1000 Printer - Patronen statuslampjes

background image

Patronen statuslampjes

Patronen van de statuslampjes

Statuslampjes Toestand van de printer

Handeling

Klaar

De printer is klaar om af te drukken.

Er hoeft geen handeling te worden uitgevoerd.

Bezig met verwerken

De printer ontvangt of verwerkt
momenteel gegevens.

Wacht tot de taak wordt afgedrukt.

Reinigingsmodus/printertest

Er wordt een reinigingspagina of
printertestpagina afgedrukt.

Wacht totdat de reinigingspagina is afgedrukt en
de printer zich in de modus Klaar bevindt. Dit
kan ongeveer 2 minuten duren.
Wacht totdat de printertestpagina is afgedrukt
en de printer zich in de modus Klaar bevindt.

Onvoldoende geheugen

De printer beschikt niet over voldoende
geheugen.

De pagina die wordt afgedrukt, is waarschijnlijk
te complex voor het printergeheugen. Probeer
de resolutie te verlagen. Zie

Instellingen voor

afdrukkwaliteit

voor meer informatie.

Klep open, geen afdrukmateriaal, geen
tonercassette, vastgelopen afdrukmate-
riaal of ontgrendelingshendels voor
papierstoringen zijn naar beneden
gezet.

Er is een fout opgetreden in de printer,
waarbij hulp van de operator nodig is.

Controleer het volgende:

Is de tonerklep helemaal gesloten?

Is afdrukmateriaal geladen? Zie

Invoerlade

met afdrukmateriaal vullen

voor instructies.

Is de tonercassette op de juiste manier
geïnstalleerd? Zie

Tonercassette

verwisselen

voor instructies.

Is het afdrukmateriaal vastgelopen? Zie

Papierstoringen verhelpen

voor instructies.

Staan de ontgrendelingshendels voor
papierstoringen omhoog?

Printerinitialisatie

De printer is bezig met initialiseren.

Er hoeft geen handeling te worden uitgevoerd.

Symbool voor “lampje uit”

Symbool voor “lampje knippert”

Symbool voor “lampje aan”

Verklaring van de lampjes

background image

40 Hoofdstuk 6 Problemen met de printer oplossen

NLWW

Kritieke fout

Beide lampjes branden.

Trek de stekker van de printer uit het stop-
contact, wacht vijf minuten en plaats de
stekker weer terug.

Neem contact op met HP Ondersteuning als
de fout zich blijft voordoen. Zie

Service en

ondersteuning

.

De USB-kabel is niet aangesloten of de
printer staat niet aan.

Beide lampjes zijn uit.

Controleer of de printer netstroom krijgt.

Trek de uiteinden van het netsnoer uit de
printer en het stopcontact en plaats beide
uiteinden weer terug in de printer en het
stopcontact.

Trek het netsnoer uit het stopcontact, ont-
koppel beide uiteinden van de USB-kabel,
sluit beide uiteinden van de USB-kabel weer
aan en steek het netsnoer weer in het stop-
contact.

VOORZICHTIG

Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u
de USB-kabel aansluit op de printer. Anders kan
de printer worden beschadigd.

Patronen van de statuslampjes (vervolg)

Statuslampjes Toestand van de printer

Handeling

background image

NLWW

Oplossing vinden 41