HP LaserJet 1000 Printer - Problemen met het transport van afdrukmateriaal

background image

Problemen met het transport van afdrukmateriaal

Problemen met het transport van afdrukmateriaal

Probleem

Oplossing

Papierstoring

Zie

Papierstoringen verhelpen

voor meer informatie.

Gebruik afdrukmateriaal dat aan de specificaties voldoet.
Zie

Specificaties voor afdrukmateriaal

voor meer informatie.

Druk geen materiaal af dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd.

Zorg ervoor dat de printer schoon is. Zie

Papierbaan reinigen

voor meer

informatie.

Als u afdrukt via de rechte papierbaan, moet u de klep openen en
sluiten om te zien of de ontgrendelingshendels voor papierstoringen zijn
gesloten.

Afdruk is scheef

Zie

Scheef afgedrukte pagina

voor meer informatie.

Pas de papiergeleiders aan de breedte en lengte van het
afdrukmateriaal aan en druk opnieuw af. Zie

Materiaalgeleiders

of

Invoerlade met afdrukmateriaal vullen

voor meer informatie.

Er worden meerdere vellen
papier tegelijkertijd door de
printer ingevoerd

De invoerlade is mogelijk te vol. Zie

Invoerlade met afdrukmateriaal

vullen

voor meer informatie.

Zorg dat het afdrukmateriaal niet is gekreukeld, gevouwen of
beschadigd.

Het scheidingskussen van de printer kan zijn versleten.
Zie

Scheidingskussen vervangen

voor meer informatie.

Er wordt geen afdrukmateriaal
uit de invoerlade in de printer
gevoerd

De transportrol is mogelijk vuil of beschadigd. Zie

Transportrol reinigen

of

Transportrol vervangen

voor instructies.

Afdrukmateriaal is in printer
omgekruld

Zie

Golvende tekens

voor meer informatie.

Open de vlakke uitvoerklep om vlak af te drukken.
Zie

Papieruitvoerbanen van de printer

of

Afdrukmateriaal

voor meer

informatie.

Het afgedrukte materiaal wordt
niet naar de juiste baan
uitgevoerd

Open of sluit de vlakke uitvoerklep, afhankelijk van de papierbaan die u wilt
gebruiken. Zie

Papieruitvoerbanen van de printer

voor meer informatie.

background image

NLWW

Oplossing vinden 43

Afdruktaak verloopt erg
langzaam

De printer drukt maximaal tien pagina's per minuut af. De afdruktaak is
mogelijk erg complex. Probeer het volgende:

Maak het document minder complex (gebruik bijvoorbeeld minder
afbeeldingen).

Open de printereigenschappen in de printerdriver.
Zie

Printereigenschappen (driver)

voor instructies. Klik op de tab

Papier, selecteer Normaal papier in de keuzelijst Optimaliseren voor
en klik op OK.

Opmerking

Bij zwaar afdrukmateriaal kan het zijn dat de toner hierdoor niet goed in
het papier brandt.

Smal of zwaar afdrukmateriaal vertraagt het afdrukken. Gebruik
normaal afdrukmateriaal.

De afdruksnelheid is afhankelijk van de processorsnelheid en de
hoeveelheid geheugen en vrije schijfruimte van de pc. U kunt proberen
de afdruksnelheid te verhogen door deze componenten uit te breiden.

Problemen met het transport van afdrukmateriaal (vervolg)

Probleem

Oplossing

background image

44 Hoofdstuk 6 Problemen met de printer oplossen

NLWW