HP LaserJet 1000 Printer - Papierstoringen verhelpen

background image

Papierstoringen verhelpen

Soms loopt afdrukmateriaal vast tijdens het afdrukken. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

Het papier is niet goed in de invoerlade geplaatst of de lade is te vol. Zie

Invoerlade met

afdrukmateriaal vullen

voor meer informatie.

Het afdrukmateriaal voldoet niet aan de HP specificaties. Zie

Specificaties voor

afdrukmateriaal

voor meer informatie.

Opmerking

Als u de invoerlade bijvult, moet u altijd eerst al het materiaal uit de lade halen en de stapel met
nieuw materiaal recht leggen. Zo voorkomt u dat meerdere vellen papier tegelijkertijd in de printer
worden ingevoerd en is de kans dat papier vastloopt kleiner.

Een foutbericht in de software en de statuslampjes van de printer waarschuwen u als er een
papierstoring is. Zie

Patronen statuslampjes

voor meer informatie.

Plaatsen waar papier vaak vastloopt

Tonercassette: Zie

Vastgelopen pagina verwijderen

voor instructies.

Invoerlade: Als de pagina nog uit de invoerlade steekt, moet u proberen deze er voorzichtig
uit te trekken, zonder de pagina te scheuren. Zie

Vastgelopen pagina verwijderen

voor

instructies als u weerstand voelt.

Papieruitvoerbanen: Als de pagina uit de uitvoerbak steekt, moet u proberen deze er
voorzichtig uit te trekken, zonder de pagina te scheuren. Zie

Vastgelopen pagina verwijderen

voor instructies als u weerstand voelt.

Opmerking

Er kan losse toner in de printer zitten na een papierstoring. Dit probleem is verholpen nadat u een
paar vellen hebt afgedrukt.

background image

NLWW

Papierstoringen verhelpen 53

Vastgelopen pagina verwijderen

VOORZICHTIG

Door papierstoringen kan er losse toner op de pagina komen. Als u toner
op uw kleding hebt gemorst, veegt u dit met een droge doek af. De
kleding moet u in koud water wassen.

Warm water heeft tot gevolg dat de

toner zich vastzet in de stof.

1

Open de tonerklep en de vlakke uitvoerklep.

2

Draai de ontgrendelingshendels voor papierstoringen naar beneden.

VOORZICHTIG

Stel de tonercassette niet bloot aan direct licht, om beschadiging te
voorkomen.

3

Verwijder de tonercassette en leg deze opzij.

4

Pak het zichtbare gedeelte van het afdrukmateriaal met beide handen
vast en trek het materiaal voorzichtig uit de printer. Vergeet niet
tevens het tonercassettegedeelte (A) en de rechte papierbaan (B) te
controleren op papierstoringen.

5

Nadat u het vastgelopen materiaal hebt verwijderd, plaatst u de
tonercassette terug en sluit u de tonerklep en de vlakke uitvoerklep.

Opmerking

De ontgrendelingshendels sluiten automatisch als u de vlakke uitvoerklep
sluit.

Het kan zijn dat u de printer na een papierstoring even uit en weer aan
moet zetten.

Opmerking

Als u de invoerlade bijvult, moet u eerst al het materiaal uit de lade halen
en de stapel met nieuw materiaal recht leggen.

1

2

3

4

5

background image

54 Hoofdstuk 6 Problemen met de printer oplossen

NLWW