HP LaserJet 1000 Printer - Printer reinigen

background image

Printer reinigen

Tijdens het afdrukken kunnen zich toner, afdrukmateriaal- en stofdeeltjes verzamelen binnenin de
printer. Dit kan na verloop van tijd afdrukproblemen veroorzaken, zoals tonerspatten of vegen. Om
dit soort problemen te verhelpen en te voorkomen, kunt u de ruimte rondom de tonercassette en
de papierbaan reinigen. Zie de volgende gedeelten voor meer informatie:

Ruimte rondom tonercassette reinigen

Papierbaan reinigen

background image

50 Hoofdstuk 6 Problemen met de printer oplossen

NLWW

Ruimte rondom tonercassette reinigen

U hoeft de ruimte rondom de tonercassette niet vaak te reinigen. Het
reinigen van deze ruimte kan de afdrukkwaliteit echter wel verbeteren.

1

Trek het netsnoer uit de printer en laat het apparaat afkoelen.

2

Open de tonerklep en verwijder de tonercassette.

VOORZICHTIG

Stel de tonercassette niet bloot aan direct licht om beschadiging van de
cassette te voorkomen. Bedek de tonercassette indien nodig. Raak de
zwarte sponsrol binnenin de printer niet aan. Hierdoor kunt u de printer
beschadigen.

3

Veeg eventuele tonerresten met een droge, pluisvrije doek van de
papierbaan en de ruimte voor de tonercassette.

4

Plaats de tonercassette terug en sluit de tonerklep.

5

Sluit het netsnoer weer aan op de printer.

1

2

3

4

5

background image

NLWW

Printer reinigen 51