HP LaserJet 1000 Printer - Scheidingskussen vervangen

background image

Scheidingskussen vervangen

Opmerking

Reinig de transportrol voordat u het scheidingskussen vervangt. Zie

Transportrol reinigen

voor instructies.

Als er meerdere pagina’s tegelijk uit de invoerlade worden ingevoerd, kan
het zijn dat u het scheidingskussen van de printer moet vervangen.
Terugkerende invoerproblemen wijzen erop dat het scheidingskussen is
versleten. Zie

Accessoires en bestelinformatie

voor het bestellen van een

nieuw scheidingskussen.

1

Trek het netsnoer uit de printer en laat het apparaat afkoelen.

2

Verwijder de invoerlade.

3

Zoek het blauwe scheidingskussen.

4

U wrikt het scheidingskussen los uit de geveerde basis door een
schroevendraaier met een platte kop in de gleuf onder het scheidings-
kussen te plaatsen en te draaien totdat de lipjes los zijn.

5

Reik met een hand door de opening en duw de basis naar beneden
(B). Trek het scheidingskussen met de andere hand omhoog (B).

6

Plaats het nieuwe scheidingskussen met een hand in de sleuf van het
oude scheidingskussen (A). Reik met de andere hand door de
opening van de invoerlade en duw de basis naar beneden (B).

Opmerking

Het lipje aan de rechterkant is groter zodat u het scheidingskussen juist
kunt plaatsen.

Zie volgende pagina.

1

2

3

4

5

6

background image

58 Hoofdstuk 6 Problemen met de printer oplossen

NLWW

7

Klik beide zijden van het scheidingskussen stevig op hun plaats.

VOORZICHTIG

Het scheidingskussen moet recht zitten. Er mag geen ruimte zitten tussen
het scheidingskussen en de geveerde basis. Als het scheidingskussen
niet recht zit of als u aan een kant ruimte ziet, verwijdert u het kussen
weer. Zorg dat het grootste lipje aan de rechterkant zit, plaats het
scheidingskussen terug en klik beide zijden op hun plaats.

8

Plaats de transportrol, de tonercassette en de invoerlade terug. Steek
de stekker in het stopcontact en zet de printer weer aan.

7

8

background image

NLWW

Printertestpagina afdrukken 59