HP LaserJet 1000 Printer - 7 Service en ondersteuning

background image

Service en ondersteuning

In dit hoofdstuk treft u informatie aan over de volgende onderwerpen:

Beschikbaarheid

Service voor hardware

Verlenging van de garantie

Richtlijnen voor het opnieuw inpakken van de printer

Service-informatieformulier

Ondersteuning van Hewlett-Packard

Wereldwijde verkoop- en servicekantoren

background image

    

     

 ! "! "#!  $!" 

   

% & '((( !  ! 

!
)  #   

 ! " "*