HP LaserJet 1000 Printer - Klantenondersteuning en hulp bij productreparatie (V.S. en Canada)

background image

Klantenondersteuning en hulp bij productreparatie (V.S. en
Canada)

Gedurende de garantieperiode kunt u van maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 18.00 uur
(Mountain time) bellen met +1 (208) 323-2551. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U betaalt
alleen de standaardkosten voor een interlokaal telefoongesprek. Zorg ervoor dat u het systeem en
uw serienummer bij de hand hebt als u contact opneemt.

Na de garantie is er telefonische hulp beschikbaar voor vragen over het product. Bel
1-900-555-1500 ($2,50* per minuut, maximaal $25,00 per gesprek, alleen in de V.S.) of bel
+1-800-999-1148 ($25,00* per gesprek, Visa of MasterCard, V.S. en Canada). U kunt bellen van
maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 18.00 uur (Mountain Time).

* Prijswijzigingen voorbehouden.

background image

        

  
  !"#
$%  %"  % % &    

 %  %' & (%   

& ) *

++&,--)))&-. - -- &%//

 '&

%%  0%  %  %  * %1) *  

   % & %0%  & *% 

  1 & ' % %  & %  '  * 

2* % %3  %  * & *& *% 

  )% .$ ,   1  

* && *% 

 

4  ,

56789:9.699

 

4 %,

56985 87:7. 6

 ,

56858 .

 

; %,

5785 8:.77:7

; %,

56685 87 :.7::

< = , 56685 87 :.7::

 

>%,

578:.6 :

 

? %@,

5:858::.

> ,

585 86.:.66

3) %,

56 8568.

 

;%@,

5985:8:6. 7

 

? %@,

5:858::.

 %,

5 85:8. 7) ,

56 8:: .:99

 

$ %,