HP LaserJet 1000 Printer - Richtlijnen voor het opnieuw inpakken van de printer

background image

Richtlijnen voor het opnieuw inpakken van de printer

Gebruik de volgende richtlijnen bij het opnieuw inpakken van de printer:

Stuur zo mogelijk afdrukvoorbeelden mee en vijf tot tien vellen papier waarop niet goed kon
worden afgedrukt.

Verwijder eventuele kabels, laden en optionele accessoires die u aan de printer hebt
bevestigd. Bewaar deze op een veilige plaats.

Verwijder de tonercassette en bewaar deze op een veilige plaats.

VOORZICHTIG

Voorkom schade aan de tonercassette door deze in de oorspronkelijke verpakking te bewaren of
ervoor te zorgen dat de cassette niet wordt blootgesteld aan licht.

Gebruik indien mogelijk het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.

Transportschade die het

resultaat is van een onjuiste verpakking, valt onder uw verantwoordelijkheid

. Als u niet meer

beschikt over de oorspronkelijke verpakking van de printer, neemt u contact op met een lokaal
transportbedrijf voor informatie over het opnieuw inpakken van de printer.

Stuur een volledig ingevuld exemplaar mee van het service-informatieformulier. Zie het

Service-informatieformulier

.

U kunt de apparatuur het beste voor verzending verzekeren.

background image

64 Hoofdstuk 7 Service en ondersteuning

NLWW