HP LaserJet 1000 Printer - Verlenging van de garantie

background image

 

    

+ !  

  !  $  

)!   

)!     

  

, !

)$ !   -

  

  " !  

)    $ ././! 

0  "1( !   !2

  " 3

! 344! 4!45 4/! 

0      

*

6  

   

background image

NLWW

Richtlijnen voor het opnieuw inpakken van de printer 63