HP LaserJet 1000 Printer - FCC-voorschriften

background image

FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een
elektronisch apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze
beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij
installatie in de huiselijke omgeving. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie
voortgebracht en verbruikt en kan dit type energie uitgestraald worden. Als de apparatuur niet
volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan deze schadelijke radiostoring
veroorzaken. Indien de apparatuur volgens de instructies is geïnstalleerd, is er echter geen
garantie dat storing in een bepaalde situatie niet zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke
storing veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden bepaald door de
apparatuur uit en aan te zetten, kunt u proberen het probleem op een of meer van de volgende
manieren op te lossen:

Verplaats de ontvangstantenne of wijs deze in een andere richting.

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en het ontvangstapparaat.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan waarop het
ontvangstapparaat is aangesloten.

Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio- en tv-monteur.

Opmerking

Veranderingen of aanpassingen aan de printer die niet uitdrukkelijk door Hewlett-Packard zijn
goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken,
tenietdoen.

Gebruik van een afgeschermde interfacekabel is vereist om te voldoen aan de beperkingen van
Klasse B van Deel 15 van de FCC-voorschriften.

background image

NLWW

Milieuvriendelijk productiebeleid 77