HP LaserJet 1000 Printer - Milieubescherming

background image

Milieubescherming

Hewlett-Packard Company spant zich in om op milieuvriendelijke wijze kwalitatief hoogstaande
producten te leveren. Dit product beschikt over diverse functies waarmee u de invloed op het
milieu tot een minimum kan beperken.

Geen ozon

Dit product brengt geen meetbaar ozongas (O

3

) voort.

Minder energieverbruik

Het energieverbruik loopt aanzienlijk terug in de PowerSave-modus. Dit bespaart geld zonder de
prestaties van dit product te beïnvloeden. Dit product voldoet aan E

NERGY

S

TAR

®

, een programma

dat is opgezet om de ontwikkeling van energiezuinige kantoorproducten te stimuleren.

E

NERGY

S

TAR

®

is een in de Verenigde Staten gedeponeerd merk van de Amerikaanse

overheidsinstelling voor milieubescherming (United States Environmental Protection Agency). Als
partner in het E

NERGY

S

TAR

®

-programma heeft Hewlett-Packard Company vastgesteld dat dit

product voldoet aan de E

NERGY

S

TAR

®

-

richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. Ga naar

http://www.epa/gov/energystar/

voor meer informatie.

Minder tonerverbruik

In EconoMode gebruikt de printer aanzienlijk minder toner

,

waardoor de levensduur van de

tonercassette kan worden verlengd.

Materiaalgebruik

Dit product beschikt over de functie voor N-per-vel afdrukken (meerdere pagina’s op één vel).
Hierdoor kan het materiaalverbruik en het daarmee gepaard gaande gebruik van natuurlijke
bronnen worden verminderd.

Kunststof onderdelen

Kunststof onderdelen die zwaarder zijn dan 25 gram zijn in overeenstemming met internationale
normen voorzien van een markering. Hierdoor kunnen deze onderdelen aan het einde van de
levensduur van het product gemakkelijk worden herkend en gebruikt voor recycling.

Afdrukbenodigdheden voor de HP LaserJet

In veel landen is het mogelijk de afdrukbenodigdheden voor dit product (zoals de tonercassette,
de drum en de printer) na gebruik in te leveren bij Hewlett-Packard. Dit gebeurt via het HP Printing
Supplies Environmental Program. Dit eenvoudige inleveringsprogramma is in meer dan 25 landen
gratis beschikbaar. In elke nieuwe verpakking met HP-tonercassettes en -verbruiksartikelen vindt
u meertalige instructies en informatie over dit programma.

background image

     

   ! " #$ # $$ 

% $# & !  ' #  $  ( # 

!& #! #$ )*  ' #   

$ ! (#  # # #   # +  # 

(   # ! (#  )* # & $ (# 

  #$  ## ( &   ##! 

 #! (# $)
    
( ,  !$  & ! #   & !  -- 

  )*$ !  ( ! ! #! ) ( #$ 

#  $  & ! ##  . , ! )

# # ) ## $ # $ #   /  

,,%0,1002#  ( &  ' ! 3

344((()! )#$4  4

)

      
! /  (##5!!## $ $ !(#   #

 # ( & ## $ # $ #   ! " #$