HP LaserJet 1000 Printer - Veiligheid-specificatieblad

background image

Veiligheid:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

GB4943-1995

IEC 60825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 Product met Klasse 1 Laser/LED

Elektromagnetische
compatibiliteit
(EMC):

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Klasse B

1

EN 61000-3-2:1995

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Titel 47 CFR, Deel 15 Klasse B

2

/ ICES-002, Uitgave 2/GB9254-88

AS / NZS 3548:1995

Aanvullende informatie:

Het product voldoet hierbij aan de eisen van de EMC-richtlijn 89/336/EEC en de Laagspanningsrichtlijn
73/23/EEC en is overeenkomstig voorzien van de CE-aanduiding.

1) Het product is getest in een normale configuratie met pc-systemen van Hewlett-Packard.

2) Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Gebruik ervan is alleen toegestaan op de
volgende voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet
storingen die het ontvangt accepteren, inclusief storingen die ongewenste effecten hebben op de werking.

Boise, Idaho VS

1 februari 2001

Neem ALLEEN voor informatie over wettelijke voorschriften contact op met:

Australië:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Europese contactpersoon:

De vestiging van HP in uw land of Hewlett-Packard GmbH,
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße
110, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)