HP LaserJet 1000 Printer - Verklaring betreffende de veiligheid van de laser

background image

Verklaring betreffende de veiligheid van de laser

Het CDHR (Center for Devices and Radiological Health) van de Amerikaanse Food and Drug
Administration heeft voorschriften geïmplementeerd voor laserproducten die zijn vervaardigd na
1 augustus 1976. Naleving is verplicht voor producten die in de Verenigde Staten op de markt
worden gebracht. Deze printer is geclassificeerd als een laserproduct uit “Klasse 1” in het kader
van de Radiation Performance Standard van het Amerikaanse DHHS (Department of Health and
Human Services) conform de Radiation Control for Health and Safety Act van 1968.

Aangezien straling die binnen deze printer wordt voortgebracht, volledig binnen de beschermende
behuizing en de externe kappen blijft, kunt u tijdens geen enkele fase van de normale bediening
worden blootgesteld aan de laserstraal.

WAARSCHUWING

Gebruik van knoppen, instellingen, aanpassingen of procedures die niet in deze handleiding worden
beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.