HP LaserJet 1000 Printer - Specificaties voor afdrukmateriaal

background image

Specificaties voor afdrukmateriaal

HP LaserJet printers bieden altijd uitstekende afdrukkwaliteit. U kunt in de printer een groot aantal
verschillende afdrukmaterialen gebruiken, zoals losse vellen (ook kringlooppapier), enveloppen,
etiketten, transparanten, velijnpapier en afdrukmateriaal van speciaal formaat. De prestaties van
de printer en de afdrukkwaliteit worden in belangrijke mate bepaald door de eigenschappen van
het afdrukmateriaal, zoals het gewicht, de vezelrichting en de vochtigheid.

De printer kan afdrukken maken op een grote verscheidenheid aan papier en ander afdrukmate-
riaal. Zie hiervoor de richtlijnen in deze gebruikershandleiding. Het gebruik van afdrukmateriaal
dat niet in overeenstemming is met deze richtlijnen, kan de volgende problemen veroorzaken:

Slechte afdrukkwaliteit

Papierstoringen

Voortijdige slijtage van de printer, waardoor reparatie noodzakelijk wordt

Het beste resultaat bereikt u met papier en afdrukmateriaal dat door HP zelf wordt vervaardigd.
Hewlett-Packard Company kan geen aanbevelingen doen over het gebruik van andere merken.
Aangezien dit geen HP producten zijn, heeft het bedrijf geen invloed op hun ontwerp en kwaliteit.

Het is mogelijk dat papier aan alle richtlijnen in deze gebruikershandleiding voldoet en u toch niet
tevreden bent over de afdrukkwaliteit. Dit kan een gevolg zijn van het onjuist gebruik van het
materiaal, een onaanvaardbaar temperatuur- of vochtigheidsniveau of andere omstandigheden
die buiten het bereik van Hewlett-Packard liggen.

Controleer voordat u een grote hoeveelheid afdrukmateriaal aanschaft of het voldoet aan de
vereisten die in deze gebruikershandleiding en in de

Guidelines for Paper and Other Print Media

zijn vermeld. (Zie

Accessoires en bestelinformatie

voor meer informatie over het bestellen van

deze richtlijnen.) Test altijd eerst een kleine hoeveelheid van een afdrukmateriaal voordat u er een
grote hoeveelheid van aanschaft.

VOORZICHTIG

Gebruik van afdrukmateriaal dat niet voldoet aan de specificaties van Hewlett-Packard, kan serieuze
problemen met de printer veroorzaken en reparatie noodzakelijk maken. Deze reparatie wordt niet
gedekt door de garantie of serviceovereenkomst die u hebt afgesloten met Hewlett-Packard.