HP LaserJet 1000 Printer - Gemeenschappelijke printers installeren onder Windows 2000

background image

Gemeenschappelijke printers installeren onder Windows 2000

1

Sluit alle programma’s af.

2

Klik in de taakbalk van Windows op Start en kies Instellingen en Printers.

3

Dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen.

4

Klik in de wizard Printer toevoegen op Volgende.

5

Selecteer de optie Lokale printer, schakel het selectievakje Mijn Plug en Play-printer
automatisch detecteren en installeren
uit en klik op Volgende.

6

Selecteer de optie Een nieuwe poort maken, selecteer in de keuzelijst Type Lokale poort
en klik op Volgende.

7

In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, typt u de nieuwe poortnaam (bijvoorbeeld
\\computer_naam\printer_share_naam) en klikt u op OK.

8

Selecteer de optie Deze poort gebruiken, selecteer in de lijst de poortnaam die u juist hebt
gemaakt en klik op Volgende.

9

Klik op Diskette.

10 Klik op Bladeren.

11 Selecteer in het dialoogvenster het cd-rom-station en het juiste inf-bestand. Klik vervolgens op

Openen.

12 Klik op OK.

13 Selecteer in de lijst de printerdriver van de HP LaserJet 1000 en klik op Volgende.

14 Wanneer u de standaardnaam van de printer wilt wijzigen, typt u een andere naam in het vak

Printernaam.

15 Klik op Volgende.

16 Klik op Volgende.

17 Selecteer Ja en klik op Volgende.

18 Klik op Volgende. Er wordt een testpagina afgedrukt waarop wordt weergegeven of de

installatie goed is verlopen.

background image

100 Bijlage E Gemeenschappelijke printers installeren

NLWW