HP LaserJet 1000 Printer - Gemeenschappelijke printers installeren onder Windows 98 en Millennium

background image

Gemeenschappelijke printers installeren onder Windows 98 en
Millennium

1

Sluit alle programma’s af.

2

Klik in de taakbalk van Windows op Start en kies Instellingen en Printers.

3

Dubbelklik op het pictogram Printer toevoegen.

4

Klik in de wizard Printer toevoegen op Volgende.

5

Selecteer de optie Netwerkprinter en klik op Volgende.

6

Typ de sharenaam van het netwerk bij Netwerkpad of naam van afdrukwachtrij
(bijvoorbeeld \\computer_naam\printer_share_naam) en klik op Volgende.

7

Klik op Diskette.

8

Klik op Bladeren.

9

Selecteer in het dialoogvenster het cd-rom-station en het juiste inf-bestand. Klik vervolgens
op OK.

10 Selecteer in de lijst de printerdriver van de HP LaserJet 1000 en klik op Volgende.

11 Wanneer u de standaardnaam van de printer wilt wijzigen, typt u een andere naam in het vak

Printernaam.

12 Klik op Volgende.

13 Selecteer Ja en klik op Voltooien. Er wordt een testpagina afgedrukt waarop wordt

weergegeven of de installatie goed is verlopen.

background image

NLWW

Gemeenschappelijke printers installeren onder Windows 2000 99