HP LaserJet 1000 Printer - Index

background image

Index 101

Index

A

Accessoires

bestelinformatie 95
bestellen, direct 70

Afbeeldingen, defecten

golvend afdrukmateriaal 48
golvende tekst 48
grijze achtergrond 47
kreukels 48
lichte afdruk 46
losse toner 47
plooien 48
scheef afgedrukte pagina 48
steeds terugkerende verticale defecten 47
toner uitgesmeerd rond letters 48
tonerspatten 46
tonervegen 47
vage afdruk 46
verticale strepen 46
vervormde tekens 47
weggevallen plekken 46

Afdrukken

aangepast formaat, materiaal met 25
briefhoofd 24
enveloppen 23
etiketten 22
kaarten 25
transparanten 22
voorbedrukte formulieren 24

Afdrukkwaliteit

instellingen 31
optimaliseren 20
problemen oplossen 46

Afdrukmateriaal

aangepast formaat, afdrukken 25
briefhoofd, afdrukken 24
enveloppen, afdrukken 23
etiketten afdrukken 22
kaarten afdrukken 25
kiezen 20
laden 21
ondersteunde formaten en soorten 20
optimaliseren, afdrukkwaliteit 20
richtlijnen voor gebruik 85
specificaties 83
transparanten afdrukken 22
Voorbedrukte formulieren afdrukken 24

Afdrukmateriaal met aangepast formaat

afdrukken 25

Afdruktaken

afdruktaken annuleren 31
meerdere pagina’s per vel 30
N-per-vel 30
watermerken 30

Afdruktaken annuleren 31
Afgedrukte pagina, problemen 44
Akoestiek 74
America Online

toegang tot ondersteuningsservices 69

B

Benodigdheden

bestelinformatie 95
bestellen, direct 70

Beperkte-garantieverklaring 91
Berichten op scherm 41
Bestelinformatie 95
Briefhoofd

afdrukken 24

C

Canadese DOC-voorschriften 80
CompuServe

toegang tot ondersteuningsservices 69

Conformiteitsverklaring 79

E

EconoMode 31
Elektrische specificaties 74
E

NERGY

S

TAR

-classificatie 77

Enveloppen

afdrukken 23
richtlijnen voor gebruik 86

Etiketten

afdrukken 22
richtlijnen voor gebruik 86

Europese Customer Support Center 66

F

FCC-voorschriften 76
Finland, laserverklaring 81
Foutberichten

op scherm 41
patronen statuslampjes 39

Fysieke specificaties 74

G

Garantie

beperkte 91
service voor hardware 62
tonercassette 93
verlenging 62

Gemeenschappelijke printers

installeren 97

H

Hardware

garantie 62
instellen 7
verlenging van de garantie 62

Help 29

printereigenschappen (driver) 29

HP Printing Supplies Environmental Program 78
HP SupportPack 62, 70
Hulpprogramma's

verkrijgen 70

background image

102 Index

NLWW

I

Installeren

gemeenschappelijke printers 97
software 7

Instellingen

afdrukkwaliteit 31
printereigenschappen (driver) 28

Invoerlade 15

J

Japanse EMI-verklaring 80

K

Kaarten

afdrukken 25
richtlijnen voor gebruik 87

Koreaanse EMI-verklaring 80

L

Laserverklaring voor Finland 81
licentieovereenkomst, software 90

M

Materiaalgeleiders 16
Meerdere pagina’s per vel

afdrukken 30

Milieuvriendelijk productiebeleid 77

N

N-per-vel 30

O

Omgevingseisen 74
Onderdeelnummers 95
Onderdelen, printer 14
Ondersteuning

Accessoires en benodigdheden bestellen 70
America Online 69
beschikbaarheid 62
cd HP Support Assistant 70
CompuServe 69
Europese Customer Support Center 66
HP SupportPack 62, 70
hulp bij reparatie van het product (V.S. en Canada) 65
lokale nummers voor ondersteuning 67
na afloop van garantie 67
online services 69
verkrijgen, printerdrivers 70
web 69

Online ondersteuningsservices 69

P

Papier

kiezen 20
laden 21
ondersteunde formaten en soorten 20
optimaliseren, afdrukkwaliteit 20
richtlijnen voor gebruik 85
specificaties 83

Papierbaan

reinigen 51

Papierstoringen

oplossen 52

Papierstoringen verhelpen 52

Papieruitvoerbanen 16
Patronen statuslampjes 39
Poorten 75
Printer

capaciteit en prestaties 75
hardware instellen 7
invoerlade 15
laden, papier 21
materiaalgeleiders 16
onderdelen 14
papieruitvoerbanen 16
patronen statuslampjes 39
printer uitschakelen 18
printertestpagina 59
problemen oplossen 37
reinigen 49
software, installatie 7
specificaties 74
statuslampjes 15
tonerklep 17
voltage omzetten 18

Printerdrivers

verkrijgen 70

Printereigenschappen (driver)

afdrukkwaliteitinstellingen 31
Help 29
meerdere pagina’s per vel 30
N-per-vel 30
openen 28
watermerken 30

Printers, gemeenschappelijk

installeren 97

Printertestpagina 59
Problemen met de papierverwerking 42
Problemen met het transport van afdrukmateriaal 42
Problemen oplossen

afdrukkwaliteit 46
afgedrukte pagina, problemen 44
defecten in afbeelding 46
foutberichten op scherm 41
oplossing vinden 38
papierstoringen 52
patronen statuslampjes 39
printer 37
software 45
transport van afdrukmateriaal 42

R

Recycling van tonercassettes 34
Reinigen

papierbaan 51
printer 49
transportrol 56

Reparatie van het product 65

S

Scheidingskussen

vervangen 57

Service

beschikbaarheid 62
hardware 62
in de V.S. en Canada 65
informatieformulier 64
kantoren 71
richtlijnen voor opnieuw inpakken van printer 63
verlenging van de garantie 62
zoeken, officiële leveranciers 70

background image

NLWW

Index 103

Software

installeren 7
licentieovereenkomst 90
problemen oplossen 45
verkrijgen 70

Specificaties

afdrukmateriaal 83
printer 74

Standaardinstellingen

afdrukkwaliteit 31
printereigenschappen (driver) 28

Statuslampjes 15
Storingen

oplossen 52

Stroom

afsluiten 18
voltage omzetten 18

T

Toner

EconoMode 31
verdelen, opnieuw 35

Toner besparen 31
Tonercassette

beperkte-garantieverklaring 93
bewaren 34
levensduur, verwachte 34
recycling 34
tonercassettes van derden 34
verwisselen 36

Tonercassette, ruimte rondom

reinigen 50

Tonerklep 17
Transparanten

afdrukken 22
richtlijnen voor gebruik 86

Transportrol

reinigen 56
vervangen 54

V

Veiligheid-specificatieblad 78
Verklaring betreffende de veiligheid van de laser 80
Verkoopkantoren 71
Verlenging van de garantie 62
Voltage omzetten 18
Voorbedrukte formulieren

afdrukken 24

W

Watermerken 30
Web

toegang tot ondersteuningsservices 69

Wettelijke voorschriften 79

Z

Zwaar afdrukmateriaal

richtlijnen voor gebruik 87

background image

104 Index

NLWW

background image
background image

hp

LaserJet 1000