HP LaserJet 1000 Printer Hjelp

background image

Bruk

hp LaserJet 1000

background image
background image

HP LaserJet 1000 Series-skriver

Brukerhåndbok

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

© Copyright Hew lett-Packard Com pany 2001

Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller
oversettelse av denne håndboken uten at
skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra
Hewlett-Packard Company, er forbudt, med
unntak av tillatelser gitt under lover om
opphavsrett.

Brukeren av Hewlett-Packard-skriveren som
omtales i denne brukerhåndboken, får
følgende rettigheter: a) retten til å trykke faste
kopier av denne brukerhåndboken til PRIVAT,
INTERN eller FIRMARELATERT bruk, dog
uten tillatelse til å selge, videreselge eller på
annen måte distribuere de faste kopiene; og
b) retten til å legge ut en elektronisk kopi av
denne brukerhåndboken på en
netttverksserver, forutsatt at tilgangen til
denne elektroniske kopien er begrenset til
PRIVATE eller INTERNE brukere av
Hewlett-Packard-skriveren som omtales i
denne brukerhåndboken.

Publikasjonsnummer:
Q1342-online
Første utgave: oktober 2001.

Garanti

Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel.

Hewlett-Packard gir ingen garantier av noe
slag når det gjelder denne informasjonen.
HEWLETT-PACKARD FRASKRIVER SEG
UTTRYKKELIG DEN UNDERFORSTÅTTE
GARANTIEN FOR SALGBARHET OG
EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard er ikke ansvarlig for noen
direkte, indirekte eller tilfeldige skader,
følgeskader eller andre skader som antas å
stå i forbindelse med leveringen eller bruken
av denne informasjonen.

Varemerker

Microsoft

®

, MS Windows, Windows

®

og

MS-DOS

®

er et registrert varemerke i USA for

Microsoft Corporation.

E

NERGY

S

TAR

®

er et registrert merke i USA for

United States Environmental Protection
Agency (amerikanske
miljøvernsmyndigheter).

Netscape er et varemerke i USA for Netscape
Communications Corporation.

Zenographics er et varemerke i USA for
Zenographics, Incorporated.

Alle andre produkter som er nevnt her, kan
være varemerker for de respektive
selskapene.

background image

NOWW

Innhold 3

Innhold

1 Komme i gang

Kontrollere innholdet i esken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Klargjøre installasjonsstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tilrettelegge omgivelsene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Installere skriverprogramvaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Gjøre klar tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Installere tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fylle papirskuffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Koble til USB-kabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Koble til strømledningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Feilsøke skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Installasjonen er fullført . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Bli kjent med skriveren

Identifisere skriverens komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Statuslampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skriverens papirskuff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Skriverens skinner for utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Skriverens utskriftsbaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tonerdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Slå av skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Forstå spenningsomforming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 Utskriftsmateriale

Velge papir og annet utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Optimere utskriftskvalitet for utskriftsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Legge utskriftsmateriale i papirskuffene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Spesielle typer utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Skrive ut transparenter og etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Skrive ut konvolutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Skrive ut brevhode og ferdigtrykte skjemaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Skrive ut egendefinert utskriftsmateriale og kort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Utskriftsoppgaver

Få tilgang til skriveregenskaper (driver) og hjelp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Skriveregenskaper (driver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Elektronisk hjelp for skriveregenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Skrive ut vannmerker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Skrive ut flere sider på ett ark (n-opp-utskrift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Avbryte en utskriftsjobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Forstå innstillinger for utskriftskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bruke EconoMode (spar toner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

background image

4 Innhold

NOWW

5 Håndtere tonerkassetten

Bruke HP-tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

HPs retningslinjer for tonerkassetter som ikke er produsert av HP. . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Lagre tonerkassettene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Forventet levetid for tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Resirkulere tonerkassetter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Spare toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Omfordele toner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bytte tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6 Feilsøke skriveren

Finne løsningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Sidene ble ikke skrevet ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sidene skrives ut, men det oppstod et problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Programvaren er installert, men sidene skrives ikke ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Statuslysmønstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Feilmeldinger på skjermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Problemer med håndtering av utskriftsmateriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Utskriftssiden er forskjellig fra det som ble vist på skjermen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Problemer med skriverprogramvaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Forbedre utskriftskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rengjøre skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Rengjøre skriverens bane for utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Bytte matervalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Rengjøre matervalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Bytte skriverens skillepute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Skrive ut en motortestside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7 Service og støtte

Tilgjengelighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Maskinvareservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Utvidet garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Retningslinjer for å pakke ned skriveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Lokale/regionale støttenumre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
HP-støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Kundestøtte og hjelp til reparasjon av produkter i USA og Canada . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Europeisk kundestøttesenter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Lokale/regionale støttenumre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Elektroniske tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Skaffe hjelpeprogrammer og elektronisk informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
HP direktebestilling av ekstrautstyr og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
HP Support Assistant CD-plate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
HP serviceinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
HP SupportPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Internasjonale salgs- og servicekontorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

background image

NOWW

Innhold 5

Appendiks A Skriverspesifikasjoner

Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
FCC-overensstemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Miljømessig produktforvaltningsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Material Safety Data Sheet (Dataark for materialsikkerhet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Forskriftserklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Samsvarserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Sikkerhetserklæring om laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Kanadiske DOC-forskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Koreansk EMI-erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Japansk EMI-erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Lasererklæring for Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Appendiks B Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Støttede utskriftsmaterialestørrelser (skriver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Retningslinjer for bruk av utskriftsmateriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Transparenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Konvolutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kort, og tykt utskriftsmateriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Appendiks C Garanti og lisens

Hewlett-Packard programvarelisensavtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Begrenset garantierklæring fra Hewlett-Packard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Begrenset garanti på tonerkassettens levetid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Appendiks D Ekstrautstyr og bestillingsinformasjon

Appendiks E Installere delte skrivere

Installere en delt skriver på Windows 98 og Millennium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Installere en delt skriver på Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Installere en delt skriver på Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Register

background image

6 Innhold

NOWW

background image

NOWW

7

1