HP LaserJet 1000 Printer - 1 Komme i gang

background image

Komme i gang

Dette kapitlet inneholder følgende instruksjoner for installasjon av programvaren og konfigurasjon
av skriveren.

Kontrollere innholdet i esken

Klargjøre installasjonsstedet

Tilrettelegge omgivelsene

Installere skriverprogramvaren.

Gjøre klar tonerkassetten

Installere tonerkassetten

Fylle papirskuffen

Koble til USB-kabelen

Koble til strømledningen

Feilsøke skriveren

Installasjonen er fullført

background image

8 Kapittel 1 Komme i gang

NOWW