HP LaserJet 1000 Printer - Feilsøke skriveren

background image

Feilsøke skriveren

Hvis den øverste statuslampen er på, er skriveren klar til å skrive ut.

Hvis statuslampen ikke lyser, må du kontrollere strømledning- og USB-kabelkoblingene.

OBS!

Før du kobler kabelen til skriveren, må du alltid koble ut skriveren. Hvis ikke kan skriveren bli skadet.