HP LaserJet 1000 Printer - Fylle papirskuffen

background image

Fylle papirskuffen

1

Skyv papirskuffen inn og ned i vinkel til den passer i skriveren.

2

Skyv skinnene for utskriftsmateriale ut og bakover for å tilpasse utskriftsmaterialet.

3

Legg utskriftsmaterialet i papirskuffen. Skyv skinnene for utskriftsmateriale til de står inntil
utskriftsmaterialet.

4

Installer papirskuffdekselet.

1

2

3

4

3

background image

NOWW

Koble til USB-kabelen 11