HP LaserJet 1000 Printer - Klargjøre installasjonsstedet

background image

Klargjøre installasjonsstedet

Plasser skriveren på en solid, jevn overflate. La det være plass til ventilasjon. La det være nok
plass bak skriveren til at det går an å skrive ut via de rette utskriftsdekslene.

1

4

2

3

6

5

7

486 mm

253 mm

background image

NOWW

Tilrettelegge omgivelsene 9