HP LaserJet 1000 Printer - Kontrollere innholdet i esken

background image

Kontrollere innholdet i esken

Kontroller at alle delene er inkludert.

1

skriver

2

tonerkassett (i beskyttelsespose).

3

Installasjonsveiledning

4

programvare og elektronisk brukerhåndbok (på én CD-ROM).

5

strømledning.

6

papirskuff

7

USB-kabel med kontakt