HP LaserJet 1000 Printer - Tilrettelegge omgivelsene

background image

Tilrettelegge omgivelsene

Ikke plasser skriveren i direkte sollys. Pass på at omgivelsene ikke har plutselige forandringer i
temperatur eller fuktighet.

Temperatur – 10 til 32,5 °C.

Relativ fuktighet – 20% til 80 %.