HP LaserJet 1000 Printer - Forstå spenningsomforming

background image

Forstå spenningsomforming

På grunn av forskjellige spesifikasjoner, tilbyr ikke Hewlett-Packard spenningsomforming og
støtter heller ikke spenningsomforming av de amerikanske HP LaserJet-skriverne for bruk i andre
områder. Hvis du har planer om å bruke utstyret utenfor USA, foreslår Hewlett-Packard at du
kjøper produktet i landet/området hvor du skal bruke det.

OBS!

Kontroller skriverens spenningskrav før du kobler den til. Hvis du kobler til en skriver som krever
110-127 volt, i et 220-240 volts uttak, vil det skade skriveren.

background image

NOWW

19

3