HP LaserJet 1000 Printer - Identifisere skriverens komponenter

background image

Identifisere skriverens komponenter

1. statuslampe
2. papirskuff
3. lange utskriftsmaterialestøtter i

papirskuffen

4. sideskinner for utskriftsmateriale i

papirskuffen

5. tonerdeksel
6. utskuff

1

2

4

3

5

6

7. utløserarmer for fastkjørt

utskriftsmateriale

8. rett utskriftsdeksel
9. strømkontakt
10. port for USB-kabelkontakt
11. motortestknapp

9

11

10

7

8

background image

NOWW

Identifisere skriverens komponenter 15