HP LaserJet 1000 Printer - Skriverens papirskuff

background image

Skriverens papirskuff

Den lukkede papirskuffen, plassert foran på skriveren, tar opptil 250 ark med 75 g/m

2

-papir, flere

konvolutter eller annet utskriftsmateriale.

Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer om utskriftsmaterialer.

Klar

-lampe (grønn)

Obs!

-lampe (gul)

background image

16 Kapittel 2 Bli kjent med skriveren

NOWW