HP LaserJet 1000 Printer - Statuslampe

background image

Statuslampe

Statuslampene gir et mønster som identifiserer skriverstatusen.

Klar-lampe: Viser at skriveren er klar til å skrive ut eller at skriveren behandler data.

Obs!-lampe: Indikerer at papirskuffen er tom, tonerdekslet er åpnet, tonerkassetten mangler
eller andre typer feil.

Merk

Se

Statuslysmønstre

for å få en beskrivelse av lysmønstrene.