HP LaserJet 1000 Printer - Slå av skriveren

background image

Slå av skriveren

Du må koble fra skriveren for å slå av strømmen.

ADVARSEL!

For sikkerhets skyld bør du trekke ut støpslet når du vedlikeholder skriveren.