HP LaserJet 1000 Printer - 3 Utskriftsmateriale

background image

Utskriftsmateriale

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Velge papir og annet utskriftsmateriale

Optimere utskriftskvalitet for utskriftsmaterialer

Legge utskriftsmateriale i papirskuffene

Skrive ut transparenter og etiketter

Skrive ut konvolutter

Skrive ut brevhode og ferdigtrykte skjemaer

Skrive ut egendefinert utskriftsmateriale og kort:

background image

20 Kapittel 3 Utskriftsmateriale

NOWW