HP LaserJet 1000 Printer - Legge utskriftsmateriale i papirskuffene

background image

Legge utskriftsmateriale i papirskuffene

Papirskuffen kan ta opp til 250 75 g/m-ark eller færre ark med tykkere utskriftsmateriale (25 mm
eller mindre stabel). Legg i utskriftsmateriale slik at toppen av arket vender fremover, og slik at
trykkesiden er vendt opp. For å forhindre fastkjørt papir og forskjøvet utskrift må du justere
sideskinnene og støtten for langt utskriftsmateriale.

OBS!

Hvis du prøver å skrive ut utskriftsmateriale som er krøllete, brettet eller ødelagt, kan det kjøre seg fast.
Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Merk

Når du legger i nytt utskriftsmateriale, må du fjerne alt utskriftsmaterialet fra papirskuffen, og ordne den
nye bunken. Det forhindrer at flere ark mates inn i skriveren på én gang, noe som gjør at utskriftsmaterialet
ikke setter seg fast så ofte.