HP LaserJet 1000 Printer - Spesielle typer utskriftsmateriale

background image

Spesielle typer utskriftsmateriale

Transparenter og etiketter: Legg i transparenter og etiketter slik at toppen av arket vender
fremover, og slik at trykkesiden er vendt opp. Se

Skrive ut transparenter og etiketter

hvis du vil

vite mer.

Konvolutter: Legg i konvolutter med den smale frimerkesiden fremover, og slik at trykkesiden
er vendt opp. Se

Skrive ut konvolutter

hvis du vil vite mer.

Brevhode og ferdigtrykte skjemaer: Legg i brevhode og ferdigtrykte skjemaer slik at toppen
av arket vender fremover, og slik at trykkesiden er vendt opp. Se

Skrive ut brevhode og

ferdigtrykte skjemaer

hvis du vil vite mer.

Egendefinert utskriftsmateriale og kort: Legg i egendefinert utskriftsmateriale og kort slik
at den smale siden vender fremover, og slik at trykkesiden er vendt opp. Se

Skrive ut

egendefinert utskriftsmateriale og kort:

hvis du vil vite mer.

background image

22 Kapittel 3 Utskriftsmateriale

NOWW