HP LaserJet 1000 Printer - Skrive ut brevhode og ferdigtrykte skjemaer

background image

Skrive ut brevhode og ferdigtrykte skjemaer

Skrive ut brevhode eller ferdigtrykte skjemaer

1

Legg i utskriftsmateriale slik at toppen arket vender fremover, og trykkesiden er vendt opp.
Juster skinnene til utskriftsmaterialet slik at de passer utskriftsmaterialets bredde.

2

Få tilgang til skriveregenskaper. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer. Klikk

kategorien Papir, velg passende utskriftsmedia fra nedtrekkslisten Optimer for og klikk OK.

3

Skriv ut dokumentet.

Merk

Hvis du vil skrive ut forside eller brevhode på en enkeltside, etterfulgt av et dokument på flere sider,
må du legge standard utskriftsmateriale i papirskuffen. Plasser et brevhodeark oppå
standardutskriftsmaterialet. Skriveren skriver automatisk ut brevhodearket først.

background image

NOWW

Skrive ut egendefinert utskriftsmateriale og kort: 25