HP LaserJet 1000 Printer - Skrive ut egendefinert utskriftsmateriale og kort:

background image

Skrive ut egendefinert utskriftsmateriale og kort:

HP LaserJet 1000 Series-skriveren kan skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale eller kort på
mellom 76 x 127 mm og 216 x 356 mm.

OBS!

Pass på at utskriftsmaterialet ikke henger sammen før du legger det i.

Slik skriver du ut egendefinert utskriftsmateriale eller kort

1

Åpne det rette utskriftsdekslet.

2

Legg i utskriftsmateriale slik at den smale siden vender fremover, og trykkesiden er vendt opp.
Juster skinnene for utskriftsmateriale slik at de passer utskriftsmaterialet.

3

Velg rett størrelse på utskriftsmaterialet i skriverinnstillingene. (Programvareinnstillinger kan
overstyre skriveregenskaper.)

4

Få tilgang til skriveregenskaper. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer. Klikk

kategorien Papir, velg passende utskriftsmedia fra nedtrekkslisten Optimer for og klikk OK.

5

Skriv ut dokumentet.

background image

26 Kapittel 3 Utskriftsmateriale

NOWW

background image

NOWW

27

4