HP LaserJet 1000 Printer - Skrive ut konvolutter

background image

Skrive ut konvolutter

Bruk kun konvolutter som er anbefalt for laserskrivere. Se

Spesifikasjoner

for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

1

For å hindre at konvoluttene krummer seg når de skrives ut, bør du
åpne det rette utskriftsdekslet

2

Før du legger i konvoluttene, må du skyve skinnene for
utskriftsmaterialet utover slik at de er litt bredere enn konvoluttene.

3

Plasser konvoluttene slik at frimerkeenden vender fremover, og slik at
trykkesiden er vendt opp.

Merk

Hvis konvoluttene har åpning på kortsiden, må denne kanten mates inn i
skriveren først.

4

Juster skinnene til utskriftsmaterialet slik at de passer konvoluttenes
lengde og bredde. Få tilgang til skriveregenskaper.
Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer. Klikk kategorien

Papir, velg Konvolutt fra nedtrekkslisten Optimer for og klikk OK.

5

Installer papirskuffdekselet.

1

3

4

2

5

background image

24 Kapittel 3 Utskriftsmateriale

NOWW