HP LaserJet 1000 Printer - Skrive ut transparenter og etiketter

background image

Skrive ut transparenter og etiketter

Bruk kun transparenter og etiketter som anbefales for laserskrivere, som HP-transparent og
HP LaserJet-etiketter. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

OBS!

Kontroller utskriftsmaterialet og pass på at det ikke er krøllete, har revne kanter eller manglende etiketter.

OBS!

Ikke bruk etiketter som har synlige områder med underlagspapir Hvis det er mellomrom mellom
etikettene, kan de løsne fra arket og føre til store fastkjøringsproblemer.

Slik skriver du ut transparenter eller etiketter

1

Åpne det rette utskriftsdekslet.

2

Legg utskriftsmaterialet i papirskuffen. Pass på at toppen av utskriftsmaterialet vender
fremover og at siden det skal trykkes på (grov side), er vendt opp.

3

Juster utskriftsmaterialeskinnene.

4

Få tilgang til skriveregenskaper. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer. Klikk

kategorien Papir, velg Transparent eller Etikett fra nedtrekkslisten Optimer for og klikk OK.

5

Skriv ut dokumentet. Fjern utskriftsmaterialet fra baksiden av skriveren når den skriver ut, for
å forhindre at de klistrer seg sammen. Plasser de utskrevne sidene på et flatt underlag.

background image

NOWW

Skrive ut konvolutter 23