HP LaserJet 1000 Printer - 4 Utskriftsoppgaver

background image

Utskriftsoppgaver

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Få tilgang til skriveregenskaper (driver) og hjelp

Skrive ut vannmerker

Skrive ut flere sider på ett ark (n-opp-utskrift)

Avbryte en utskriftsjobb

Forstå innstillinger for utskriftskvalitet

Bruke EconoMode (spar toner)

background image

28 Kapittel 4 Utskriftsoppgaver

NOWW