HP LaserJet 1000 Printer - Avbryte en utskriftsjobb

background image

Avbryte en utskriftsjobb

Du kan avbryte en utskriftsjobb fra et program eller en utskriftskø.

Hvis du vil stanse skriveren med umiddelbar virkning, tar du ut alt utskriftsmaterialet fra skriveren.
Når skriveren er stanset, kan du bruke én av følgende funksjoner:

Program: Vanligvis vises en dialogboks på skjermen en liten stund, og med den kan du
avbryte utskriftsjobben.

Utskriftskø i Windows: Hvis en utskriftsjobb venter i en utskriftskø (maskinminne) eller
køordner, kan du slette jobben i skjermbildet Skriver.

Hvis statuslampene fortsetter å blinke etter at jobben er avbrutt, holder datamaskinen fremdeles
på å sende jobben til skriveren. Enten sletter du jobben fra utskriftskøen, eller du venter til
datamaskinen er ferdig med å sende data. Skriveren går tilbake til klar-tilstand.