HP LaserJet 1000 Printer - Bruke EconoMode (spar toner)

background image

Bruke EconoMode (spar toner)

EconoMode er en utmerket måte å forlenge tonerens levetid på. EconoMode bruker betydelig
mindre toner enn normal utskrift. Det utskrevne bildet er mye lysere, men det er tilstrekkelig for å
skrive ut kladd eller korrektur.

For å aktivere EconoMode må du gå til skriveregenskapene. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis

du vil vite mer. Klikk på kategorien Etterbehandling, velg EconoMode (spar toner) og klikk OK.

background image

32 Kapittel 4 Utskriftsoppgaver

NOWW

background image

NOWW

33

5