HP LaserJet 1000 Printer - Elektronisk hjelp for skriveregenskaper

background image

Elektronisk hjelp for skriveregenskaper

Den elektroniske hjelpen for skriveregenskaper (driver) omfatter spesifikk informasjon om
funksjonene til skriveregenskapene. Denne elektroniske hjelpen leder deg gjennom prosessen
for å forandre skriverens standardinnstillinger.

For å få tilgang til skriveregenskapenes hjelpeprogram, må du åpne skriverdriveren, klikke på
kategorien Skriveregenskaper og klikke Hjelp.

background image

30 Kapittel 4 Utskriftsoppgaver

NOWW