HP LaserJet 1000 Printer - Skriveregenskaper (driver)

background image

Skriveregenskaper (driver)

Skriveregenskaper kontrollerer skriveren. Du kan forandre standardinnstillingene, som
utskriftsmaterialets størrelse og type, utskrift av flere sider på ett ark (n-opp-utskrift), oppløsning
og vannmerker. Slik kan du få tilgang til skriverfunksjonene:

Gjennom programmet som du bruker til å skrive ut. Dette forandrer bare innstillingene for det
gjeldende programmet.

Gjennom operativsystemet Windows

®

. Dette forandrer standardinnstillingene for alle

fremtidige utskriftsjobber.

Merk

Ettersom mange programvarer bruker forskjellige metoder for å få tilgang til skriveregenskapene,
beskriver følgende avsnitt de vanligste metodene som brukes i Windows 98, 2000, Millennium og
Windows XP.

Slik forandrer du bare innstillingene for det gjeldende programmet

Merk

Disse trinnene kan variere fra program til program, men dette er den vanligste måten.

1

Klikk Skriv ut i Fil-menyen i programmet.

2

Klikk Egenskaper i dialogboksen Skriv ut.

3

Endre innstillingene og klikk OK.

Slik endrer du standardinnstillingene for alle fremtidige utskriftsjobber i
Windows 98, 2000 og Millennium

1

I Windows-systemkurven klikker du Start, velger Innstillinger og klikker Skrivere.

2

Høyreklikk ikonet for HP LaserJet 1000-skriver.

3

Klikk Egenskaper.

4

Endre innstillingene og klikk OK.

Merk

I Windows 2000 er mange av disse funksjonene tilgjengelige i menyen Utskriftsinnstillinger.

Slik endrer du standardinnstillingene for alle fremtidige utskriftsjobber i
Windows XP

1

I Windows-systemkurven klikker du Start og velger Control Panel (Kontrollpanel).

2

Dobbeltklikk Printers and Other Hardware (Skrivere og annen maskinvare).

3

Klikk Printers and Faxes (Skrivere og telefakser).

4

Høyreklikk ikonet for HP LaserJet 1000-skriver.

5

Klikk Properties (Egenskaper).

6

Endre innstillingene og klikk OK.

background image

NOWW

Få tilgang til skriveregenskaper (driver) og hjelp 29