HP LaserJet 1000 Printer - Forstå innstillinger for utskriftskvalitet

background image

Forstå innstillinger for utskriftskvalitet

Innstillingene av utskriftskvaliteten påvirker hvor lys eller mørk utskriften er på siden, og hvilken
stil grafikken trykkes med. Du kan også bruke innstillingene for utskriftskvalitet til å optimere
utskriftskvaliteten for spesifikke utskriftsmaterialer. Se

Optimere utskriftskvalitet for

utskriftsmaterialer

hvis du vil vite mer.

Du kan forandre innstillingene i skriveregenskapene for å tilpasse dem til de forskjellige
utskriftsjobbene. Det finnes følgende alternativer for utskriftskvalitet:

Best kvalitet: Dette alternativet skriver ut med 600 ppt og gir best utskriftskvalitet. Dette er
standardinnstillingen.

300 ppt: Dette alternativet skriver ut med en noe redusert oppløsning, slik at utskriftsjobben
går raskere.

Egendefinert: Du kan bruke dette alternativet til å angi en egendefinert innstilling for
utskriftskvalitet.

EconoMode (spar toner): Dette alternativet bruker mindre toner. Dette alternativet er nyttig
når du skriver ut kladd.

Slik endrer du innstillingene for utskriftskvalitet

1

Få tilgang til skriveregenskaper. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer.

2

Klikk på Etterbehandling-kategorien.

3

Velg alternativet Utskriftskvalitet.

4

Hvis du vil vise og endre utskrifts- og grafikkinnstillingene for alternativet du valgte, klikker du
Detaljer.