HP LaserJet 1000 Printer - Skrive ut flere sider på ett ark (nopp-utskrift)

background image

Skrive ut flere sider på ett ark (n-opp-utskrift)

Du kan velge hvor mange sider du vil skrive ut på ett enkelt ark. Hvis du velger å skrive ut mer enn
én side på ett ark, virker sidene mindre, og er plassert på arket i den rekkefølgen de ellers hadde
blitt skrevet ut. Du kan velge opptil ni sider per ark.

Slik får du tilgang til funksjonen flere sider per ark

1

I programmet har du tilgang til skriveregenskapene. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil

vite mer.

2

Klikk på Etterbehandling-kategorien.

3

Angi antall sider per ark i boksen Sider per ark.

4

Hvis du vil skrive ut sidekanter rundt hver side, velger du Skriv ut sidekanter.

5

Hvis du vil angi i hvilken rekkefølge du vil ha sidene som skrives ut på arket, velger du
passende alternativ i nedtrekkslisten Siderekkefølge.

6

Klikk på OK.

background image

NOWW

Avbryte en utskriftsjobb 31