HP LaserJet 1000 Printer - Skrive ut vannmerker

background image

Skrive ut vannmerker

Du kan bruke vannmerker til å skrive ut tekst “under” (i bakgrunnen av) teksten et eksisterende
dokument. Du kan for eksempel skrive ut

Kladd

eller

Konfidensielt

i store, grå bokstaver på tvers

av den første siden eller alle sidene i et dokument.

Slik får du tilgang til vannmerke-funksjonen

1

I programmet har du tilgang til skriveregenskapene. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil

vite mer.

2

Klikk på kategorien Effekter og angi vannmerketypen du vil skrive ut på dokumentet.

3

Klikk på OK.