HP LaserJet 1000 Printer - 5 Håndtere tonerkassetten

background image

Håndtere tonerkassetten

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Bruke HP-tonerkassetter

Lagre tonerkassettene

Forventet levetid for tonerkassetter

Resirkulere tonerkassetter

Spare toner

Omfordele toner

Bytte tonerkassetten

background image

34 Kapittel 5 Håndtere tonerkassetten

NOWW