HP LaserJet 1000 Printer - HPs retningslinjer for tonerkassetter som ikke er produsert avHP

background image

HPs retningslinjer for tonerkassetter som ikke er produsert
av HP

Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale bruk av andre tonerkassetter enn HPs, verken nye,
etterfylte eller gjenfremstilte. Hewlett-Packard kan ikke påvirke utformingen til eller kontrollere
kvaliteten på andre produkter enn sine egne. Service eller reparasjon som er nødvendig på grunn
av bruk av tonerkassetter som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av garantien.

Merk

Garantien gjelder ikke for feil som oppstår på grunn av programvare, grensesnitt eller deler som ikke
kommer fra Hewlett-Packard.