HP LaserJet 1000 Printer - Omfordele toner

background image

Omfordele toner

Når det er lite toner igjen, kan du se svake eller lyse områder på
utskriften. Du kan kanskje forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å
omfordele toner, noe som innebærer at du kan gjøre ferdig den gjeldende
utskriftsjobben før du bytter tonerkassett.

Merk

Du vil føle litt motstand når du åpner tonerdekslet. Når du åpner
tonerdekslet, løftes tonerkassetten slik at det er lett å fjerne den.

1

Åpne tonerdekslet og ta tonerkassetten ut av skriveren.

OBS!

For å forhindre skader bør du ikke utsette tonerkassetten for lys. Dekk den
til med et ark.

2

Snu på tonerkassetten og rist den forsiktig fra side til side, slik at
toneren omfordeles.

OBS!

Hvis du får toner på klær, må du tørke den av med en tørr klut og vaske
klærne i kaldt vann.

Varmt vann fester toneren til stoffet permanent.

3

Sett tonerkassetten inn i skriveren, og lukk tonerdekslet.

Hvis utskriften fremdeles er lys, må du installere en ny tonerkassett.
Se

Bytte tonerkassetten

hvis du vil vite mer.

1

2

3

background image

36 Kapittel 5 Håndtere tonerkassetten

NOWW