HP LaserJet 1000 Printer - Resirkulere tonerkassetter

background image

Resirkulere tonerkassetter

For å redusere deponeringsavfall, har Hewlett-Packard tatt i bruk et resirkuleringsprogram for
tomme tonerkassetter. Det er en frankert etikett inni esken til den nye HP LaserJet-tonerkassetten.
Siden 1990 har HP Printing Supplies Environmental Program samlet inn mer enn 25 millioner
brukte HP LaserJet-tonerkassetter, som ellers ville ha havnet på fyllinger over hele verden. Hvis
du vil ta del i dette resirkuleringsprogrammet, kan du følge instruksjonene som er i esken til den
nye tonerkassetten.

Følg anvisningene i esken til den nye tonerkassetten eller se

Bytte tonerkassetten

når du skal

installere en ny HP-tonerkassett. Se på resirkuleringsinformasjonen på tonerkassettesken, samt

HP Printing Supplies Environmental Program

i esken.