HP LaserJet 1000 Printer - 6 Feilsøke skriveren

background image

Feilsøke skriveren

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Finne løsningen

Forbedre utskriftskvalitet

Rengjøre skriveren

Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale

Bytte matervalsen

Rengjøre matervalsen

Bytte skriverens skillepute

Skrive ut en motortestside

Merk

På hjemmesiden til Hewlett-Packard finner du oppdateringer av programvare- og skriverdrivere, ofte
stilte spørsmål og ekstra feilsøkingsinformasjon. Se

Elektroniske tjenester

for å finne den aktuelle

web-adressen.

background image

38 Kapittel 6 Feilsøke skriveren

NOWW