HP LaserJet 1000 Printer - Bytte skriverens skillepute

background image

Bytte skriverens skillepute

Merk

Før du bytter ut skilleputen, må du rengjøre matervalsen. Se

Rengjøre

matervalsen

hvis du vil vite mer.

Hvis papirskuffen ofte mater mer enn ett ark om gangen, kan det være på
tide å bytte ut skriverens skillepute. Gjentatte mateproblemer kan bety at
skriverens skillepute er slitt. Se

Ekstrautstyr og bestillingsinformasjon

for

å bestille en ny skillepute.

1

Koble strømledningen fra skriveren, og la skriveren kjøle seg ned.

2

Fjern papirskuffen.

3

Finn den blå skilleputen.

4

Skill skilleputen fra den fjærbelastede basen ved å sette en flat
skrutrekker i sporet under skilleputen og vri til tappene er løse.

5

Strekk den andre hånden inn gjennom åpningen i papirskuffen, og
dytt ned den fjærbelastede basen (A). Med den andre hånden drar du
skilleputen opp (B).

6

Bruk én hånd til å plassere den nye skilleputen i sporet til den forrige
skilleputen (A). Strekk den andre hånden inn gjennom åpningen i
papirskuffen, og dytt ned den fjærbelastede basen (B).

Merk

Tappen på høyre side er større, for at plasseringen skal være lettere.

Forts. på neste side.

1

2

3

4

5

6

background image

58 Kapittel 6 Feilsøke skriveren

NOWW

7

Klikk begge sidene til skilleputen godt på plass.

OBS!

Pass på at skilleputen er rett, og at det ikke er mellomrom mellom
skilleputen og den fjærbelastede basen. Hvis skilleputen ikke er rett, eller
du kan se mellomrom på en av sidene, må du ta vekk skilleputen, passe
på at den største tappen er på høyre side, sette inn skilleputen på nytt, og
klikke begge sidene på plass.

8

Sett inn matervalsen, tonerkassetten og papirskuffen. Koble til
skriveren for å slå den på.

7

8

background image

NOWW

Skrive ut en motortestside 59